Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng bán USDT Vista.trade:

  Tối thiểu: 20

  Hướng dẫn bán USDT - Vista.trade

  1. Chọn loại coin bán: USDT - Vista.trade.

  2. Nhập Số lượng USDT - Vista.trade cần bán.

  3. Nhập Email để nhận hóa đơn.

  4. Số tiền bạn nhận sẽ được tự động tính toán theo tỉ giá hiện tại.

  5. Chọn Ngân hàng, STK và Chủ tài khoản ngân hàng.

  6. Nhấn nút "Bán ngay".

  7. Chuyển đúng Số lượng USDT - Vista.trade cần bán vào Biệt danh (Nickname) trên màn hình hoặc chuyển nội bộ trong USDT - Vista.trade.

  8. Bạn sẽ Nhận được VND trong ngân hàng sau khi giao dịch chuyển USDT - Vista.trade hoàn tất.